Vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve para KPK, si ju duket procesi