Patentat, ja penalitetet dhe sistemi i pikëve që hyn në fuqi më 20 prill

Publikuar tek: aktualitet, më 14:29 09-04-2015 Patentat, ja penalitetet dhe sistemi i pikëve që hyn në fuqi më 20 prill

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës në mbledhjen “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, është një akt zbatues i nenit 120/1 të Kodit Rrugor”, sipas të cilit do të funksionojë sistemi i pikëve të patentave që do hyjë në fuqi më 20 prill të këtij viti.

-Çdokush që ka një leje drejtimi, zotëron fillimisht një sasi prej njëzet pikësh. Pikët do të zbriten në bazë të njoftimeve nga komisioni i shqyrtimit të kundravajtjeve në Policinë e Shtetit, për shkeljet e normave të sjelljes, parashikuar në Kodin Rrugor, sipas tabelën së pikëve që shihni më poshtë

-Çdo  qytetari që sapo fillon të drejtën për leje drejtimi, i jepen një total prej 20 pikësh, të cilat mund të ulen deri në 0 pikë, ose të rriten, maksimumi, deri në 30 pikë.

-Nuk mund të hiqen më shumë se 15 pikë njëkohësisht dhe heqja e pikëve lejohet vetëm në momentin kur nuk është marrë vendim për pezullimin e lejes së drejtimit.

-Ne rastet kur drejtuesi i mjetit  psh. kapet i dehur, atij i hiqen 8 pikë dhe nëse shkon në 0 pikë duhet t'i nënshtohet provimit nga e para.


 

Tabela e pikëve për shkeljen e normave të sjelljes

(neni 120/1 i Kodit Rrugor)

KODI RRUGOR SASIA E PIKËVE QË DO TË HIQEN
Neni Pika Pershkrimi Për herën e parë Për përsëritje
140 9

Tejkalon  kufijtë e shpejtësisë me më shumë se 20 km/orë

       3 (tre)                                  5 (pesë)
141 10 Qarkullon kundërvajtje në kthesa ne vende me fushepamjet te kufizuar        3 (tre)                                       8 (tetë)
143 2

Duke u futur në kryqëzim nuk i jep përparësi mjetit tjetër që vjen nga e djathta

0 (zero)

brenda 1 viti                   3 (tre)
143 3 Kapërcen linjat hekurudhore a të tramvajit dhe nuk jep përparësi mjeteve që lëvizin mbi shina

0 (zero)

brenda 1 viti                 5 (pesë)
143 4

Nuk jep përparësi për mjetet e tjera në kryqëzime dhe kur  bëhet e njohur me sinjale të caktuara

          0 (zero)

brenda 1 viti                 5 (pesë)
143 5 Nuk ndalon para vijës së ndalimit përpara futjes në kryqëzim

0 (zero)

brenda 1 viti                 5 (pesë)
143 6

Kur hyhet në rrugë nga zona që nuk janë për kalim publik nuk jep përparësi  atij që qarkullon në rrugë

0 (zero)

brenda 1 viti               7 (shtatë)
143 7

Zë kryqëzimin ose kapërcen linjat hekurudhore a të tramvajit  dhe nuk vazhdon më tej dhe nuk liron zonën e manovrimit

0 (zero)

brenda 1 viti             6 (gjashtë)
143 8 Kur vjen nga një shteg të udhëve për kafshë ose pistë për biçikleta nuk jep përparësi atij që qarkullon në rrugë

0 (zero)

brenda 1 viti            6 (gjashtë)
144 4 Vazhdon lëvizjen, ndonëse sinjalizimi rrugor apo i semaforit ose i policit të trafikut e ndalojnë këtë lëvizje

0 (zero)

3 herë brenda 2 vjetesh   8 (tetë)
145 1

Nuk tregon kujdesin maksimal, me qëllim mënjanimin e aksidentit  kur i afrohet një kalimi në nivel

0 (zero)

brenda 1 viti             6 (gjashtë)
145 2 Në një kalim në nivel pa barriera ose gjysmëbarriera nuk sigurohet që asnjë tren të jetë duke u afruar

0 (zero)

brenda 1 viti            6 (gjashtë)
145 3/a

Në një kalim në nivel pa barriera ose gjysmëbarriera kalon kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë duke u mbyllur ose janë mbyllur 

0 (zero)

brenda 1 viti            6 (gjashtë)
145 3/b

Në një kalim në nivel pa barriera ose gjysmëbarriera kalon kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë duke u hapur

0 (zero)

brenda 1 viti            6 (gjashtë)

145 3/c

Në një kalim në nivel kalon kur janë duke funksionuar sinjalizimet ndriçuese  

0 (zero)

brenda 1 viti            6 (gjashtë)
145 3/d

Në një kalim në nivel  kalon kur janë duke funksionuar objektet zëvendësuese të barrierave ose gjysmëbarrierave  

0 (zero)

brenda 1 viti                   6 (gjashtë)
145 4 Në një kalim në nivel në rast të detyrimit të ndalimit mjetit nuk bën përpjekje për ta zhvendosur mjetin ose nuk shmang çdo rrezik për njerëzit

0 (zero)

brenda 1 viti           6 (gjashtë)
146 9

Nën drejtimin e mjetit parakalon pa kujdes kur autobusi ose trolejbusi ka ndaluar për hipjen dhe zbritjen e pasagjerëve

0 (zero)

brenda 2 vjetësh         8 (tetë)
146 10

Parakalon në afërsi ose përgjatë kthesave a në kurrize rrugore dhe në çdo rast tjetër me fushëpamje të pamjaftueshme.  

0 (zero)

brenda 2 vjetësh         5 (pesë)
146 11

Parakalon një mjet i cili është duke parakaluar një mjet tjetër 

0 (zero)

brenda 2 vjetësh         5 (pesë)
146 12 Parakalon në afërsi ose në kryqëzime me përjashtim të rasteve kur lëvizja rregullohet me sinjalet përkatëse 

0 (zero)

brenda 2 vjetësh             5 (pesë)
146 13 Parakalon në afërsi ose në kalimet në nivel pa barriera, përveç rasteve kur rregullohet me semaforë   

0 (zero)

brenda 2 vjetësh         5 (pesë)
146 14 U ndalohet parakalimi drejtuesve të autotrenave, dhe artikualreve kur ne rruge tregohet me sinjale te caktuara

0 (zero)

brenda 2 vjetësh         6 (pesë)
147 5

Si pasojë e mosrespektimit të distancave të sigurisë ndodh përplasje me mjet tjetër me dëmtime të tilla që duhet të kryhet kontroll teknik jashtë radhe

0 (zero)

brenda 1 viti                   8 (tetë)
148 5 Nuk lejohet këmbimi i mjeteve në kalimet e zëna me pengesa ose në rrugët malore

0 (zero)

brenda 1 viti                   8 (tetë)
166 8

Qarkullon me mjet që transporton mallra të rrezikshme pa respektuar kushtet e vëna të  autorizimit për ruajtjen e sigurisë

10 (dhjetë)                          10 (dhjetë)
170 8 Drejtuesi i mjetit transporton fëmijë pa ndenjëse të posaçme 3 (tre)
174 1/a

Kthim sensi lëvizjeje në karrexhata rampa dhe në kalimet në disnivel në autostrada dhe në rrugë interurbane kryesore ose me karakteristika të ngjashme

3 (tre)
174 1/c

Qarkullon në korsitë e emergjencës pa motiv në autostrada dhe në rrugë interurbane kryesore ose me karakteristika të ngjashme

8 (tetë)
174 1/d

Qarkullon në korsitë e ndryshimit të shpejtësisë  pa motiv në autostrada dhe në rrugë interurbane kryesore ose me karakteristika të ngjashme

8 (tetë)
175 3

Nuk ndalon ose nuk lejon kalimin e mjeteve me sinjal shtesë zanor të alarmit

10 (dhjetë)                          
175 4

Ndjek nga afër mjete me sinjal shtesë alarmi zanor duke shfrytëzuar progresionin e lëvizjes

8 (tetë)
177 2

Qarkullon me mjet të pajisur me tahograf që nuk funksionon

3(tre)
184 2 Qarkullon me mjet në gjendje të dehur 8 (tetë) brenda 1 viti             10 (dhjetë)
184 10

Drejtuesi i mjetit nuk pranon të bëhet verifikimi i gjendjes psikofizike si pasojë e ndikimit të alkoolit

8 (tetë) brenda 1 viti            10 (dhjetë)
185 1

Qarkullon me mjet nën ndikimin e lëndëve droguese ose psikotrope

10 (dhjetë) brenda 1 viti       15 (pesëmbë-dhjetë)
185 2

Drejtuesi i mjetit nuk pranon të bëhet verifikimi i gjendjes psikofizike si pasojë e ndikimit të lëndëve droguese ose psikotrope

10 (dhjetë) brenda 1 viti       15 (pesëmbë-dhjetë)
187 6

Nën drejtimin e mjetit nuk zbaton detyrimin e ndalimit në rast aksidenti vetëm me dëme materiale

8 (tetë)
187 7

Nën drejtimin e mjetit nuk zbaton detyrimin e ndalimit në rast aksidenti me dëme në njerëz

15 (pesëmbëdhjetë)            
190 1

Drejtuesi i mjetit nuk ndalon kur kërkohet nga funksionarë, oficerë dhe policë, kur janë me uniformë ose të pajisur me dokumentin e caktuar dallues

10 (dhjete)
190 2

Drejtuesi i mjetit nuk pranon të paraqesë dokumentin e qarkullimit, lejedrejtimin dhe çdo dokument tjetër që duhet të ketë me vete

10 (dhjete)
190 4 Nuk ndalon në postblloqe 10 (dhjetë)
190 5 Nuk i bindet sinjalizimeve te personelit ushtarak 5 (pesë)

Sondazh

Më shumë në këtë kategori: « Zheji-Bushatit: Përdore mirë çekiçin
Xhaxhai i Aleksandër Kurtit, Marku: Zgjodhëm ligjin dhe jo kanunin »
Article Logic
Execution time: 0.019275903701782
array(1) { ["section"]=> string(76) "patentat-ja-penalitetet-dhe-sistemi-i-pikeve-qe-hyn-ne-fuqi-me-20-prill-8268" }